Anna Strunecká
Anna Strunecká

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Spolupráce

Spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné

Spolupráce v oblasti populárně naučné a společenské