Anna Strunecká
Anna Strunecká

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Přemůžeme autizmus?

  • Přemůžeme autizmus?
Vydáno v roce
ukázka

Česká kniha Přemůžeme autizmus? nabízí rodičům směrodatný a vyčerpávající přehled o všem, co je v současné době známo o biomedicínských, psychologických a transpersonálních aspektech autizmu.

Problematice autismu se prof. Strunecká věnuje intenzivně ve svojí badatelské práci. Velikou pozornost zahraničních odborníků vyvolala její teorie o dysregulaci glutamátové neurotransmise v patofyziologii autismu. Na základě ohlasu této práce v impaktovaném zahraničním časopise (IF 4,9) byla vyzvána prestižním vydavatelstvím Bentham Science Publishers k přípravě odborné elektronické knihy o autismu (http://eurekaselect.com/52682).

Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity. Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy. Výběr obrazů Zdeňka Hajného umocňuje působení textu a podtrhuje jedinečný a komplexní způsob zpracování. Kniha má mimořádně zdařilé grafické provedení a je přizpůsobena ke každodennímu používání tak, aby se stala průvodcem pro všechny obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem. V knize jsou též příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové-Neubauerové a MUDr. Anděly Šárkové.

Tento titul je rozprodaný. 

http://prosisu.blogspot.cz/2009/06/premuzeme-autizmus.html