Anna Strunecká
Anna Strunecká

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Doba jedová 2

  • Doba jedová 2
Vydáno v roce
ukázka

Pokračování knihy Doba jedová.

Prodáno více než 32 000 výtisků. Stala se nejprodávanějším titulem odborné a populárně naučné literatury pro dospělé v roce 2012.

Život současného člověka provázejí tisíce chemikálií, z nichž mnohé mohou být nebezpečné lidskému zdraví a ohrožovat budoucnost celé civilizace. Autoři ukazují, jak je důležité chápat biochemické mechanismy jejich působení na buněčné a molekulární úrovni. Vysvětlují zdravotní rizika synergického působení přídavných látek, jako jsou například hliník, umělá barviva, aspartam a glutamát aj. Pozornost věnují i složení vakcín a z několika pohledů se zabývají prospěšnými účinky a riziky očkování.  Poukazují však také na účinné způsoby, jak se proti působení největších rizik pro lidské zdraví bránit. Na přání vydavatele do této knížky vedle autorů Doby jedové přispěli svými kapitolami prof. MUDr. Jan Janda, CSc., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., MUDr. Ludmila Eleková a MUDr. Karina Šustová. Každá kapitola je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům se tak nabízí zcela ojedinělá příručka pro každodenní orientaci v nepřehledné oblasti ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit před mnoha zdravotními riziky a rádoby vědecky podloženými radami. Součástí této knížky jsou recenze a komentáře odborníků, kterými jsou  prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.,  prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a Roman Drha. Další desítky recenzí lze nalézt na internetu. 

Knihu je možné objednatzde či zde.

Doba jedová 2 vyšla i ve slovenském překladu (www.priroda.sk).