Anna Strunecká
Anna Strunecká

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Česká pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Nová publikace o etiopatologii a terapii autismu

Strunecka A, Blaylock RL, Patocka J, Strunecky O. Immunoexcitotoxicity as the central mechanism of etiopathology and treatment of autism spectrum disorders: A possible role of fluoride and aluminum. Surg Neurol Int 2018;9:74.

ASD-SNI-Strunecka-et-al-2018

http://surgicalneurologyint.com/Immunoexcitotoxicity-as-the-central-mechanism-of-etiopathology-and-treatment-of-autism-spectrum-disorders:-A-possible-role-of-fluoride-and-aluminum/

Vydáno